volat 800 660 222

 

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

 

 

Zdravotní výkony

 

 • Podávání léků všech forem,aplikace injekcí,aplikace inzulínu včetně zacvičení
 • Odběry krve a biologického materiálu,kontroly TK a glykemie
 • Ošetřovatelská rehabilitace,nácvik soběstačnosti a základní
  rehabilitace u ležících či obtížně se pohybujících nemocných, po mozkových
  příhodách i jiných onemocnění,postihující pohybový aparát
 • Udržení fyziologických funkcí po úrazech
 • Prevence a léčba proleženin,edukace rodiny,zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • Cévkování a péče o permanentní katery urologických pacientů
 • Hygienická péče u ležících nemocných s diagnozou,vyžadující odbornou péči
 • Léčba,hojení a převazy bércových vředů,hojení pooperačních ran i
  ostatních defektů ve spolupráci s ošetřujícím odborným lékařem
 • Péče o pacienty s duševním onemocněním,dle indikace lékaře
 • Monitoring pacienta podle ordinace lékaře a spolupráce s ostatním
  ošetřujícím personálem
 • Kvalifikovanou radu i pomoc při ošetřování v rodině a kontakty na další návazné služby
 • Aplikace ordinované parenterální výživy k zajištění hydratace, léčby bolesti (infuze)
 • Aplikace léčby kyslíkem dle ordinace lékaře, včetně zapůjčení oxygenátoru
 • Komplexní ošetřovatelská péče o klienty v terminálním stádiu, paliativní péče
 • Péče o pacienty se stomiemi, PEGem
 • Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek dle ceníku.
  Pomůcky lze zapůjčit ve všední dny po telefonické domluvě. Půjčovné slouží
  na údržbu, rozšiřování sortimentu pomůcek a na případné opravy. Ceny jsou
  uvedeny včetně DPH.

 


Pečovatelské úkony

 

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu/ pomoc při podávání jídla, oblékání, přesuny na lůžko, vozík,atd.
 • Pomoc při osobní hygieně,zajištění podmínek pro osobní  hygienu/běžné úkony osobní hygieny-ranní,
  večerní toaleta, stříhání nehtů,mytí vlasů, pomoc při použití WC,atd.
 • Pomoc při zajištění stravy/rozvoz jídla, pomoc při přípravě jídla
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti/úklid a údržba domácnosti,nákupy, běžné pochůzky
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím/doprovody na úřady, k lékaři, zájmové aktivity

 

 logo

 

KONTAKT

datovka  datová schránka: vnws5pm

email  pettop-dispecink@seznam.cz

telefon   800 660 222

adresa  Pražská 2470/1, Blansko

Top